Công ty Thiết kế web

Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Thảo luận trong 'Giáo dục' bắt đầu bởi mccadword, 16/1/20.

 1. mccadword

  mccadword Member

  [​IMG]

  Quan điểm được đưa ra
  Tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ về một số cơ chế, chính sách phát triển GDMN bao gồm: chính sách đầu tư phát triển GDMN; ưu tiên phát triển GDMN ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển GDMN nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

  Tạo lập cơ chế, chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non trong cơ sở GDMN thuộc đối tượng ưu tiên (trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp…),bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn,lành mạnh và thân thiện đối với trẻ em tại cơ sở GDMN.

  Bảo đảm tính phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2019, tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan; kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên MN; quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển GDMN nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển GD-ĐT giai đoạn 2019-2025.

  Ban hành nguyên tắc áp dụng cơ chế, chính sách để các địa phương căn cứ điều kiện thực tiễn và nguồn kinh phí của địa phương, xây dựng chính sách địa phương phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực phát triển GDMN, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

  Những điểm nhấn trong Dự thảo

  Điều 3, Điều 5, Điều 6: quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, chính sách hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với GVMN dân lập, tư thục và chính sách đối với GVMN dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số đã được quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 5/1/2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với GVMN hiện đang được thực hiện ổn định.

  Điều 4, Điều 7 và Điều 8 quy định chính sách đối với GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp, bao gồm chính sách hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, hỗ trợ giáo viên mầm non trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ là con công nhân (đáp ứng nhu cầu làm việc ngoài giờ theo ca, kíp của công nhân), chính sách hỗ trợ đầu tư đối với cơ sở GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp.

  Đối với nhóm chính sách này, Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc, đối tượng được hưởng và giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương xây dựng mức hỗ trợ cụ thể và hướng dẫn thực hiện.

  Điều 9 quy định chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển GDMN, Điều này cụ thể hóa một số chính sách xã hội hóa đã được quy định tại các văn bản để áp dụng cụ thể đối với GDMN.


  Điều 10 quy định chính sách ưu tiên phát triển GDMN ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn từ nguồn ngân sách Nhà nước để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ phục vụ công tác chăm sóc, GD trẻ mầm non.

  Điều 11 quy định một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng đối với cơ sở GDMN công lập ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, có khả năng huy động sự đóng góp của phụ huynh để chi trả cho GBVMN đối với một số công việc phục vụ trực tiếp trong quá trình chăm sóc, GD trẻ tại cơ sở GDMN theo nhu cầu của đa số phụ huynh.

  Đối với chính sách này, Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc và giao cho UBND cấp tỉnh xây dựng giá dịch vụ cụ thể để cơ sở GDMN công lập có căn cứ áp dụng.

  Từ Điều 12 đến Điều 16 (05 Điều) quy định về nguồn kinh phí, quản lý kinh phí (Điều 12), trách nhiệm của các Bộ, ngành (Điều 13), trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trự thuộc Trung ương (Điều 14), hiệu lực thi hành (Điều 15), trách nhiệm thi hành (Điều 16).

  Mọi thông tin xin gửi về Vụ Giáo dục Mầm non; địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ email: vugdmn@moet.gov.vn

  ND

  Diễn đàn SEO HAUIOnline.edu.vn .
   

trang này