Công ty Thiết kế web

Lan Phương's Recent Activity

 1. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  MÔ HÌNH CỬA HÀNG THÔNG MINH: https://bit.ly/3LNGQMs

  24/3/23 lúc 15:01
 2. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ CỬA HÀNG THÔNG MINH – MESH SMART STORE: https://bit.ly/3LNGQMs

  24/3/23 lúc 15:00
 3. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  QUẢN LÝ TẬP TRUNG – KHAI THÁC HIỆU QUẢ - TỐI ƯU CHI PHÍ: https://bit.ly/3LNGQMs

  24/3/23 lúc 14:59
 4. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  GIẢI PHÁP CỬA HÀNG THÔNG MINH AUTOMATION STORE: https://bit.ly/3LNGQMs

  24/3/23 lúc 14:59
 5. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  Các ứng dụng cụ thể của giải pháp cho các tổ chức chăm sóc sức khoẻ: https://bit.ly/3ZbdWIW

  23/3/23 lúc 10:28
 6. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  Giải pháp hiện đại hóa việc phân phối thông tin trong bệnh viện: https://bit.ly/3ZbdWIW

  23/3/23 lúc 10:28
 7. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  Ứng dụng Giải pháp quản lý màn hình tập trung cho các tổ chức chăm sóc sức khoẻ: https://bit.ly/3ZbdWIW

  23/3/23 lúc 10:27
 8. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  một vài quan niệm sai lầm phổ biến về hệ thống tự động hóa gia đình: https://bit.ly/3FGx5M2

  22/3/23 lúc 15:49
 9. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  nhiều người thường có những quan niệm sai lầm về hệ thống tự động hóa nhà thông minh và lợi ích của chúng: https://bit.ly/3FGx5M2

  22/3/23 lúc 15:48
 10. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  5 Quan Niệm Sai Lầm Về Hệ Thống Tự Động Hóa Gia Đình: https://bit.ly/3FGx5M2

  22/3/23 lúc 15:47
 11. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  Quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ mới đến khách hàng: http://bit.ly/3lsuzCe

  21/3/23 lúc 16:56
 12. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  Giải pháp quản lý màn hình từ xa của MESH sẽ giúp các ngân hàng: http://bit.ly/3lsuzCe

  21/3/23 lúc 16:56
 13. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  ứng dụng Digital Signage vào các chi nhánh và phòng giao dịch với 4 mục đích chính: http://bit.ly/3lsuzCe

  21/3/23 lúc 16:55
 14. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  Ứng dụng giải pháp quản lý màn hình tập trung cho ngân hàng: http://bit.ly/3lsuzCe

  21/3/23 lúc 16:54
 15. Lan Phương left a message on misslanphuong's profile.

  Nắm bắt xu hướng trên thị trường, ứng dụng công nghệ để truyền cảm hứng sống khỏe đẹp cho hàng triệu khách hàng: http://bit.ly/3JP7tz9

  20/3/23 lúc 15:46