Công ty Thiết kế web

190 chương trình đào tạo Đại học được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài

Thảo luận trong 'Giáo dục' bắt đầu bởi mccadword, 7/8/20.

 1. mccadword

  mccadword Member

  [​IMG]


  Theo danh sách này, có 311 chương trình được đánh giá, công nhận; trong đó có 121 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước; 190 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.

  Cụ thể các chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn trong nước gồm:


  STT


  Cơ sở giáo dục


  Tên chương trình đào tạo


  Tổ chức đánh giá


  Kết quả đánh giá/công nhận


  1.


  Trường Đại học Giao thông

  Vận tải


  Khai thác vận tải


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Kinh tế vận tải


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Kinh tế xây dựng


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông)


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  2.


  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội


  Tâm lý học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 90%


  Việt Nam học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 82%


  Quốc tế học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 88%


  3


  Trường Đại học Giáo dục – ĐH

  Quốc gia Hà Nội


  Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán


  VNU-HCM CEA


  Đạt 94%


  4


  Trường Đại học Kinh tế – ĐH

  Quốc gia Hà Nội


  Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng


  VNU-HCM CEA


  Đạt 96%


  Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán


  VNU-HCM CEA


  Đạt 86%


  5


  Trường Đại học

  Sư phạm Hà Nội


  Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  Giáo dục Tiểu học


  VNU-CEA


  Đạt 80%


  6


  Trường Đại học Vinh


  Kỹ sư kỹ thuật xây dựng


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  Ngôn ngữ Anh


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Quản trị kinh doanh


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  7


  Trường Đại học Điều dưỡng

  Nam Định


  Điều dưỡng bậc đại học


  CEA-AVU&C


  Đạt 96%


  8


  Trường Đại học

  Sài Gòn


  Cử nhân Giáo dục tiểu học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 86%


  Cử nhân Sư phạm tiếng Anh


  VNU-HCM CEA


  Đạt 80%


  Cử nhân Sư phạm Lịch sử


  VNU-HCM CEA


  Đạt 86%


  9


  Trường Đại học

  Công nghiệp

  thực phẩm

  TP. Hồ Chí Minh


  Công nghệ sinh học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 82%


  Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm


  VNU-HCM CEA


  Đạt 90%


  Công nghệ Kỹ thuật Môi trường


  VNU-HCM CEA


  Đạt 80%


  Công nghệ thông tin


  VNU-HCM CEA


  Đạt 80%


  Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử


  VNU-HCM CEA


  Đạt 84%


  Kế toán


  VNU-HCM CEA


  Đạt 90%


  Quản trị kinh doanh


  VNU-HCM CEA


  Đạt 86%


  10


  Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội


  Kinh doanh quốc tế


  VNU-HCM CEA


  Đạt 94%


  11


  Trường Đại học

  Nguyễn Tất Thành


  Cử nhân Quản trị khách sạn


  VNU-HCM CEA


  Đạt 96%


  Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử


  VNU-HCM CEA


  Đạt 88%


  Dược học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 92%


  12


  Trường Đại học

  Mỏ - Địa chất


  Kế toán


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Quản trị kinh doanh


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Kỹ thuật địa chất


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  13


  Trường Đại học

  Nam Cần Thơ


  Quản trị Kinh doanh


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Dược học


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  Luật Kinh tế


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Kỹ thuật xây dựng


  VNU-CEA


  Đạt 82%


  14


  Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế


  Cử nhân điều dưỡng


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Cử nhân Y tế công cộng


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Dược học


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  15


  Trường Đại học

  Đồng Tháp


  Sư phạm Hóa học


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  Sư phạm Toán học


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  Giáo dục tiểu học


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  16


  Trường Đại học

  Sư phạm - Đại học Thái Nguyên


  Cử nhân sư phạm Ngữ văn


  VNU-CEA


  Đạt 94%


  Cử nhân sư phạm Lịch sử


  VNU-CEA


  Đạt 94%


  Cử nhân Giáo dục mầm non


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  Cử nhân sư phạm Sinh học


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  Cử nhân sư phạm Toán


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  Sư phạm Hóa học


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  Sư phạm Vật lý


  VNU-CEA


  Đạt 92%


  17


  Trường Đại học Thủy lợi


  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Quản lý xây dựng


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Kế toán


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Kinh tế


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Công nghệ kỹ thuật xây dựng


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Kỹ thuật xây dựng


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Quản trị kinh doanh


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  18


  Trường Đại học Hồng Đức


  Sư phạm Tiếng Anh


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  Giáo dục Tiểu học


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  19


  Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội


  Dược học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 86%


  20


  Trường Đại học Giáo dục-ĐH

  Quốc gia Hà Nội


  Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn


  VNU-HCM CEA


  Đạt 94%


  Sư phạm Toán học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 94%


  Sư phạm Ngữ văn


  VNU-HCM CEA


  Đạt 96%


  21


  Trường Đại học

  Tài chính - Marketing


  Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ


  VNU-HCM CEA


  Đạt 90%


  Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ


  VNU-HCM CEA


  Đạt 90%


  Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing


  VNU-HCM CEA


  Đạt 96%


  Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp


  VNU-HCM CEA


  Đạt 96%


  Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng


  VNU-HCM CEA


  Đạt 98%


  22


  Trường Đại học

  Công nghệ

  TP. Hồ Chí Minh


  Kế toán trình độ đại học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 96%


  Công nghệ Thông tin trình độ đại học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 96%


  Kỹ thuật điện


  CEA-AVU&C


  Đạt 82%


  Quản trị kinh doanh


  CEA-AVU&C


  Đạt 82%


  23


  Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp


  Kế toán


  CEA-AVU&C


  Đạt 96%


  Quản trị kinh doanh


  CEA-AVU&C


  Đạt 96%


  Công nghệ kỹ thuật cơ khí


  CEA-AVU&C


  Đạt 92%


  Tài chính Ngân hàng


  CEA-AVU&C


  Đạt 96%


  Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử


  CEA-AVU&C


  Đạt 92%


  Công nghệ Thực phẩm


  CEA-AVU&C


  Đạt 96%


  24


  Trường Đại học Y Dược - Đại học

  Thái Nguyên


  Thạc sỹ Y học Dự phòng


  CEA-AVU&C


  Đạt 88%


  Bác sỹ Răng Hàm Mặt


  CEA-AVU&C


  Đạt 86%


  25


  Trường Đại học

  Nha Trang


  Công nghệ chế biến thủy sản


  VNU-HCM CEA


  Đạt 92%


  Kỹ thuật tàu thủy


  VNU-HCM CEA


  Đạt 92%


  26


  Trường Đại học

  Kinh tế - Tài chính


  Tài chính - Ngân hàng


  VNU-HCM CEA


  Đạt 92%


  27


  Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội


  Kinh tế


  VNU-HCM CEA


  Đạt 92%


  28


  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội


  Lưu trữ học


  VNU-HCM CEA


  Đạt 90%


  29


  Trường Đại học

  Lâm Nghiệp


  Quản trị kinh doanh


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Quản lý tài nguyên rừng


  VNU-CEA


  Đạt 94%


  Quản lý đất đai


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  30


  Trường Đại học

  Thương mại


  Kế toán


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Marketing


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Tài chính – Ngân hàng


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  31


  Trường Đại học

  Ngoại thương


  Kinh doanh quốc tế


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Kinh tế và phát triển quốc tế


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Phân tích và Đầu tư tài chính


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Luật Thương mại quốc tế


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  32


  Trường Đại học

  Công nghệ Đồng Nai


  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  Công nghệ thực phẩm


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  33


  Trường Đại học

  Thủ Dầu Một


  Sư phạm Ngữ văn


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Sư phạm Lịch sử


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Giáo dục Tiểu học


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Giáo dục Mầm non


  VNU-CEA


  Đạt 86%


  34


  Trường Đại học

  Tài nguyên và

  Môi trường

  Hà Nội


  Kế toán


  VNU-CEA


  Đạt 80%


  Quản lý đất đai


  VNU-CEA


  Đạt 82%


  Công nghệ kỹ thuật Môi trường


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  35


  Trường Đại học

  Hà Nội


  Công nghệ thông tin


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  Ngôn ngữ Nhật


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  Ngôn ngữ Trung Quốc


  VNU-CEA


  Đạt 90%


  36


  Trường Đại học

  Tây Đô


  Kế toán tổng hợp


  VNU-CEA


  Đạt 82%


  Quản trị kinh doanh


  VNU-CEA


  Đạt 82%


  Tài chính – Ngân hàng


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  Dược học


  VNU-CEA


  Đạt 84%


  37


  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế


  Sư phạm Hóa học


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Sư phạm Ngữ văn


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  Sư phạm Địa lý


  VNU-CEA


  Đạt 88%


  38


  Trường Đại học

  Hùng Vương


  Công nghệ thông tin


  VNU-CEA


  Đạt 80%


  Kế toán


  VNU-CEA


  Đạt 82%


  Giáo dục Tiểu học


  VNU-CEA


  Đạt 80%


  Cụ thể các chương trình được đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm:


  STT


  Cơ sở giáo dục


  Tên chương trình đào tạo


  Tổ chức đánh giá


  Thời điểm đánh giá ngoài


  Kết quả đánh giá/công nhận


  Trường ĐH

  Công nghệ -

  ĐH Quốc gia

  Hà Nội


  Cử nhân chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin


  AUN-QA


  2009


  Đạt


  Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Điện tử viễn thông


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Khoa học máy tính


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  Trường ĐH

  Kinh tế -

  ĐH Quốc gia

  Hà Nội


  Cử nhân chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (nay là Kinh tế quốc tế)


  AUN-QA


  2010


  Đạt


  Cử nhân thuộc nhiệm vụ chiến lược ngành Quản trị Kinh doanh


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  Trường ĐH Khoa học tự nhiên- ĐH

  Quốc gia

  Hà Nội


  Cử nhân khoa học ngành Hóa học


  AUN-QA


  2012


  Đạt


  Cử nhân khoa học ngành Toán học


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Cử nhân khoa học ngành Sinh học


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Cử nhân khoa học ngành Vật lí


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Cử nhân khoa học ngành Địa chất học


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Cử nhân khoa học ngành Khoa học môi trường


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Địa lý Tự nhiên


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Khí tượng


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Trường ĐH Ngoại ngữ -

  ĐH Quốc gia

  Hà Nội


  Cử nhân chất lượng cao ngành Sư phạm Tiếng Anh


  AUN-QA


  2012


  Đạt


  Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Thạc sĩ lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn tiếng Anh


  AUN-QA


  9/2016


  Đạt


  Trường ĐHKH XH&NV -

  ĐH Quốc gia

  Hà Nội


  Ngôn ngữ học


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Đông phương học


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Triết học


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Văn học


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Khoa Luật – ĐH Quốc gia

  Hà Nội


  Luật học


  AUN-QA


  9/2016


  Đạt


  Chương trình đào tạo ThS. Pháp luật về quyền con người


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Trường ĐHKH XH&NV - ĐH Quốc gia

  TP. Hồ Chí Minh


  Cử nhân Việt Nam học


  AUN-QA


  2011


  Đạt


  Ngữ văn Anh


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Quan hệ Quốc tế


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  Báo chí


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Văn học


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Công tác xã hội


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Thạc sỹ Việt Nam học


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Giáo dục học


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Thạc sỹ Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Trường ĐH

  Quốc tế -

  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


  Khoa học máy tính


  AUN-QA


  2009


  Đạt


  2017


  Đạt


  Công nghệ sinh học


  AUN-QA


  2011


  Đạt


  2017


  Đạt


  Quản trị kinh doanh


  AUN-QA


  2012


  Đạt


  2017


  Đạt


  Điện tử viễn thông


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Kỹ thuật Y sinh


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  ABET


  2019


  Đạt


  Thạc sĩ Công nghệ Sinh học


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Thạc sĩ kỹ thuật hệ thống công nghiệp


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Công nghệ thực phẩm


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Tài chính ngân hàng


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Kỹ thuật Xây dựng


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Kỹ thuật Điện tử- Truyền thông


  ABET


  2019


  Đạt


  Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐH Quốc gia

  TP. Hồ Chí Minh


  Công nghệ thông tin


  AUN-QA


  2009


  Đạt


  Hóa học


  AUN-QA


  9/2016


  Đạt


  Sinh học


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Thạc sỹ Công nghệ Sinh học


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Công nghệ Sinh học


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Trường ĐH Bách khoa -

  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


  Điện tử - Viễn thông


  AUN-QA


  2009


  Đạt


  Cơ Điện tử


  CTI


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Kỹ thuật Hàng không


  CTI


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Vật liệu tiên tiến


  CTI


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Polime - Composite


  CTI


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Viễn thông


  CTI


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Hệ thống Năng lượng


  CTI


  2014


  Đạt


  2016


  Đạt


  Xây dựng dân dụng và năng lượng


  CTI


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Kỹ thuật Chế tạo


  AUN-QA


  2011


  Đạt


  Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Kỹ thuật Hóa học


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Khoa học máy tính


  ABET


  2013


  Đạt


  Kỹ thuật máy tính


  ABET


  2013


  Đạt


  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  Quản lý công nghiệp


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  Kỹ thuật Điện-Điện tử (CTTT)


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Kỹ thuật hệ thống công nghiệp


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Cơ kỹ thuật


  AUN-QA


  2015


  Đạt


  Điện – Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử)


  AUN-QA


  9/2016


  Đạt


  Kỹ thuật Môi trường


  AUN-QA


  9/2016


  Đạt


  70.


  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI)


  FIBAA


  2009


  Đạt


  2015


  Đạt


  71.


  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM)


  ACBSP


  2010


  Đạt


  AMBA


  2016


  Đạt


  IACBE


  2010


  Đạt


  72.


  Kỹ thuật xây dựng


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  73.


  Kỹ thuật nhiệt


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  74.


  Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Trường ĐH Kinh tế Luật-

  ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


  75.


  Tài chính Ngân hàng


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  76.


  Kinh tế đối ngoại


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  77.


  Kinh tế học


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  78.


  Kế toán


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  79.


  Quản trị kinh doanh


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  80.


  Luật dân sự


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  81.


  Kinh tế và Quản lý công


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  12.


  Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia

  TP. Hồ Chí Minh


  82.


  Hệ thống thông tin


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  83.


  Truyền thông và mạng máy tính


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  84.


  Khoa học Máy tính


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  13.


  Trường ĐH Kinh tế

  TP. Hồ Chí Minh


  Ngân hàng – Tài chính


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  Quản trị kinh doanh


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Kế toán


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Kinh doanh quốc tế


  FIBAA


  2017


  Đạt


  Quản trị kinh doanh


  FIBAA


  2017


  Đạt


  Thạc sĩ ngành Kinh doanh


  FIBAA


  2017


  Đạt


  Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển


  FIBAA


  2017


  Đạt


  14.


  Trường ĐH Bách khoa –

  ĐH Đà Nẵng


  Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Sản xuất tự động


  CTI


  2004


  Đạt


  CTI ENAEE


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  93.


  Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Kỹ thuật điện – chuyên ngành Tin học công nghiệp


  CTI ENAEE


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  94.


  Chương trình Chất lượng cao PFIEV ngành Công nghệ thông tin – chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm


  CTI ENAEE


  2014


  Đạt


  2016


  Đạt


  95.


  Chương trình tiên tiên ngành Điện tử-Viễn thông (ECE)


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  96.


  Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  97.


  CTĐT Công nghệ Thông tin


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  98.


  CTĐT Kỹ thuật Điện – Điện tử


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  99.


  Kỹ thuật Dầu khí


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  100.


  Điện tử - Viễn thông


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  101.


  Kiến trúc


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  102.


  Kinh tế xây dựng


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  103.


  Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  15.


  Trường ĐH Bách khoa

  Hà Nội


  104.


  Tin học công nghiệp


  CTI ENAEE


  2010


  Đạt


  3/2016


  Đạt


  105.


  Hệ thống thông tin và truyền thông


  CTI ENAEE


  2010


  Đạt


  3/2016


  Đạt


  106.


  Cơ khí hàng không


  CTI ENAEE


  2010


  Đạt


  3/2016


  Đạt


  107.


  Truyền thông và mạng máy tính


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  108.


  Chương trình tiên tiến cơ điện tử


  AUN-QA


  7/2017


  Đạt


  109.


  Chương trình tiên tiến kỹ thuật y sinh


  AUN-QA


  7/2017


  Đạt


  Chương trình tiên tiến khoa học và kỹ thuật vật liệu


  AUN-QA


  7/2017


  Đạt


  Kỹ thuật cơ điện tử


  AUN-QA


  10/2017


  Đạt


  Kỹ thuật điện tử truyền thông


  AUN-QA


  10/2017


  Đạt


  Kỹ thuật Hóa học


  AUN-QA


  10/2017


  Đạt


  Khoa học và kỹ thuật vật liệu


  AUN-QA


  10/2017


  Đạt


  16.


  Trường ĐH

  Xây dựng


  Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Cơ sở hạ tầng giao thông


  CTI


  2004


  Đạt


  CTI

  ENAEE


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Kỹ thuật đô thị


  CTI


  2004


  Đạt


  CTI

  ENAEE


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) – ngành Xây dựng công trình thuỷ


  CTI


  2004


  Đạt


  CTI

  ENAEE


  2010


  Đạt


  2016


  Đạt


  Trường ĐH

  Cần Thơ


  Kinh tế nông nghiệp


  AUN-QA


  2013


  Đạt


  CTTT Nuôi trồng thủy sản


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  CTTT Công nghệ sinh học


  AUN-QA


  2014


  Đạt


  Kinh doanh Quốc tế


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Công nghệ Thông tin


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh


  Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử


  AUN-QA


  3/2016


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử


  AUN-QA


  3/2016


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Ô tô


  AUN-QA


  3/2016


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng


  AUN-QA


  12/2016


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Điện tử - truyền thông


  AUN-QA


  11/2017


  Đạt


  Công nghệ Chế tạo máy


  AUN-QA


  11/2017


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Nhiệt


  AUN-QA


  11/2017


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Môi trường


  AUN-QA


  11/2017


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Cơ khí


  AUN-QA


  12/2018


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa


  AUN-QA


  12/2018


  Đạt


  Quản lý công nghiệp


  AUN-QA


  12/2018


  Đạt


  Công nghệ May


  AUN-QA


  11/2019


  Đạt


  Công nghệ Thông tin


  AUN-QA


  11/2019


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật in


  AUN-QA


  11/2019


  Đạt


  Trường ĐH Y tế Công cộng


  Thạc sỹ Y tế công cộng


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Thạc sỹ Quản lý bệnh viện


  AUN-QA


  2016


  Đạt


  Cử nhân Y tế công cộng


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Trường ĐH

  Hoa Sen


  Marketing


  ACBSP


  2015


  Đạt


  Quản trị kinh doanh


  ACBSP


  2015


  Đạt


  Quản trị nhân lực


  ACBSP


  2015


  Đạt


  Kế toán


  ACBSP


  2015


  Đạt


  Tài chính – Ngân hàng


  ACBSP


  2015


  Đạt


  Quản trị khách sạn


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Ngôn ngữ Anh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Trường ĐH Thủy lợi


  Kỹ thuật xây dựng


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Kỹ thuật tài nguyên nước


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Trường ĐH Khoa học và Công nghệ

  Hà Nội


  Chương trình cử nhân khoa học và công nghệ


  HCERES


  2016


  Đạt


  Trường ĐH Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH)


  Công nghệ Kỹ thuật Hóa học


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Công nghệ Kỹ thuật Môi trường


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  Kế toán


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Công nghệ kỹ thuật Ô tô


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Ngôn ngữ Anh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Quản trị kinh doanh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh


  Thú y


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Công nghệ Thực phẩm


  AUN-QA


  2017


  Đạt


  Trường ĐH Ngoại thương


  Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Chương trình chất lượng cao Ngân hàng và tài chính quốc tế


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Chương trình chất lượng cao Kinh tế quốc tế


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Trường ĐH Duy Tân


  164.


  Kỹ thuật Mạng


  ABET


  2018


  Đạt


  Hệ thống Thông tin Quản lý


  ABET


  2018


  Đạt


  27


  Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng


  Quản trị Kinh doanh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Kế toán


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Kiểm toán


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Kinh doanh quốc tế


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Marketing


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  28


  Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH

  Đà Nẵng


  Quốc tế học


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Ngôn ngữ Anh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  29


  Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng


  Sư phạm Vật lý


  AUN-QA


  2018


  Đạt


  30


  Trường ĐH Tôn Đức Thắng


  Kỹ thuật điện tử - Viễn thông


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Khoa học môi trường


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Kỹ thuật phần mềm


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Tài chính ngân hàng


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  31


  Trường ĐH

  Trà Vinh


  Quản trị kinh doanh


  FIBAA


  2019


  Đạt


  Kinh tế


  FIBAA


  2019


  Đạt


  Tài chính Ngân hàng


  FIBAA


  2019


  Đạt


  Kế toán


  FIBAA


  2019


  Đạt


  Thủy sản


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Thú y


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  32.


  Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn


  Quản trị kinh doanh


  IACBE


  2019


  Đạt


  33.


  Trường ĐH Ngân hàng

  TP. Hồ Chí Minh


  Cử nhân ngành Tài chính


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Cử nhân ngành Ngân hàng


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  34.


  Trường ĐH Nguyễn Tất Thành


  Quản trị kinh doanh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Tài chính Ngân hàng


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Công nghệ thông tin


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Ngôn ngữ Anh


  AUN-QA


  2019


  Đạt


  Diễn đàn SEO HAUIOnline.edu.vn .
   

trang này