Công ty Thiết kế web

Cách viết đơn khởi kiện chồng đánh vợ

Thảo luận trong 'Các loại sản phẩm/dịch vụ khác' bắt đầu bởi indangnguyen_boss, 27/1/23.

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ……(1), ngày….. Tháng …… năm…….
  ĐƠN KHỞI KIỆN
  Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………………
  Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………
  Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………
  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (Nếu có)
  Người bị kiện: (5)……………………………………………………………
  Địa chỉ (6) …………………………………………………………………
  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (Nếu có)
  Người có quyền, tiện lợi được bảo vệ (nếu có)(7)……………………
  Địa chỉ: (8)………………………………………………………………………
  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)
  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………
  Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………
  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (Nếu có)
  Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)…………………
  Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………
  Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………….
  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)
  Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).
  Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………
  1………………………………………………………………………………………
  2………………………………………………………………………………………
  (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy đang cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………
  Người khởi kiện (16)
  Kèm theo đơn kiện chồng đánh vợ cần nộp các tài liệu gì?

  Ngoài những giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, đơn khởi kiện. Người vợ cần chuẩn bị những bằng chứng chứng minh hành vi đánh đập, bạo hành của người chồng khi nộp kèm theo đơn kiện chồng đánh vợ, cụ thể gồm những tài liệu sau: video clip, hình ảnh ghi lại hành vi đánh đập, bạo hành của người chồng, kết quả giám định thương tích của người vợ khi bị đánh đập (nếu có), người làm chứng có thể đi cùng người vợ khi nộp đơn khởi kiện.
  Trên đây là những thông tin đang cần thiết về việc khởi kiện chồng đánh vợ mà https://dichvulyhon.com/ muốn gửi đến quý khách hàng đọc. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp hữu ích cho bạn đọc.
   

trang này